• 2011-2012 »
  • Rimouski 3e régionale 17 mars 2012 (Photos: Gino Fillion)